Research in Sport
Education and Sciences
Research Articles

The Relationship Between Body Fat Percentage and Aerobic Capacity Among Pre-Adolescent Individuals

1.

Ankara City Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, Sports Health and Rehabilitation Laboratory, Ankara, Turkey

2.

Private Medical Clinic, Aydın, Turkey

Research in Sport Education and Sciences 2022; 24: 126-131
DOI: 10.5152/JPESS.2022.22816
Read: 136 Downloads: 33 Published: 26 December 2022

Aerobic capacity is considered to be an indicator of future health risks associated with chronic diseases arising from sedentary lifestyle. Due to difficulties in performing the tests for measuring aerobic capacity such as environmental, equipmental, or individual factors, other parameters that are easier to measure and can be used to predict aerobic capacity gain importance. This study aimed to assess the body fat percentage for estimating aerobic capacity among sedentary and recreational athlete groups of pre-adolescent male and female individuals. A total of 85 participants aged 8–13 years were divided into sedentary and recreational athlete groups according to the responses of verbal interviews. The anthropometric characteristics (height, weight, body mass index, and body fat percentage) of all participants were measured, and then the participants performed progressive aerobic cardiovascular endurance run test to determine aerobic capacity in accordance with Fitnessgram test battery instructions. Sedentary- and recreational groupadjusted body fat percentages were moderately correlated with aerobic capacity in the negative direction (r = –,546, p < ,05), while gender-adjusted body fat percentages were in negative strong correlation with the aerobic capacity (r = –,803, p < ,05). Similarly, the two parameters were strongly correlated in the negative direction in all of the participants (r = –,800, p < ,01). It can be concluded that there is a reciprocal and continuous cycle between body fat percentage and aerobic capacity among both sedentary and recreationally active individuals. The findings of this research support that body fat percentage indicates aerobic capacity, but researches with larger sample sizes administered in equal environmental and equipmental conditions should be planned for more accurate results.

Adölesan Dönem Öncesi Bireylerde Vücut Yağ Yüzdesi İle Aerobik Kapasite Arasındaki İlişki

Aerobik kapasite, sedanter yaşam tarzından doğan kronik hastalıklara ilişkin gelecekteki risk göstergesi olarak kabul edilmektedir. Aerobik kapasite ölçümünde kullanılan testlerin gerçe kleşt irilm esind e karşılaşılan çevresel, donanımsal ve bireysel zorluklar nedeniyle; ölçümü daha kolay olan ve aerobik kapasite tahmininde kullanılabilecek parametreler önem kazanmaktadır. Bu çalışma, adölesan dönem öncesi erkek ve kız bireylerden oluşan sedanter ve rekreasyonel sporcu gruplarda vücut yağ yüzdesi ile aerobik kapasite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 8–13 yaş arası toplam 85 katılımcı, sözel görüşme yanıtlarına göre sedanter ve rekreasyonel sporcu gruplarına ayrıldı. Tüm katılımcıların antropometrik ölçümleri (boy, kilo, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi) yapıldı ve ardından aerobik kapasite ölçümü için Fitnessgram test bataryası talimatlarına göre tüm katılımcılara progresif aerobik kardiyovasküler endurans koşusu yaptırıldı. Sedanter ve rekreasyonel gruplara göre düzeltilmiş vücut yağ yüzdesi değerleri, aerobik kapasite ile orta derecede negatif korelasyon gösterirken (r = –,546, p < ,05); cinsiyete göre düzeltilmiş vücut yağ yüzdesi değerleri, aerobik kapasite ile güçlü derecede negatif yönde korele idi (r = –,803, p < ,05). Benzer şekilde, katılımcıların tamamı göz önüne alındığında iki parametre arasında güçlü derecede negatif korelasyon izlendi (r = –,800, p < ,01). Buna göre hem sedanter hem rekreasyonel olarak fiziksel aktif bireylerde, vücut yağ yüzdesi ile aerobik kapasite arasında karşılıklı ve sürekli bir döngünün varlığından bahsedilebilir. Bu sonuçlar, vücut yağ yüzdesinin aerobik kapasite için bir gösterge olabileceği görüşünü desteklemektedir, ancak daha ikna edici sonuçlar için eşit çevresel ve donanımsal şartlar sağlanarak, geniş örneklem gruplarının dahil edildiği çalışmalar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aerobik kapasite, Fitnessgram, VO2max, vücut kitle i̇ndeksi, vücut yağ yüzdesi

Cite this article as: Karasimav, Ö., & Aydın, T. (2022). The relationship between body fat percentage and aerobic capacity among pre-adolescent individuals. Research in Sport Education and Sciences, 24(4), 126-131.

Files
EISSN 2822-3527